TANNKIRURGI

Narkose/kirugi er nødvendig noen ganger i vår behandling. Her har vi lang erfaring og det er ofte visdomstenner det er snakk om.

Vårt fokus, og mål, om smertefrihet gjelder selvsagt også her! Vi har også nært samarbeid med dyktige kirurger for de mest kompliserte kasus.

Vi tilbyr behandling under full narkose
Det innebærer at du sover under hele prosedyren. Dette gjør vi i et eget tilpasset narkoserom etter de samme prinsipper som på et sykehus. Narkoselege + narkosesykepleier er med hele veien og tannlege Atle Trondsen har god erfaring på dette området.

Pasienter med behov for narkosebehandling er ofte de med:

  • Uttalt tannlegeskrekk (odontofobi)
  • Særdeles brekningstendens
  • Visse sykdommer og diagnoser
  • Behov for særlig langvarig behandling
  • Et ønske om å sove under behandlingen

Før narkosebehandling ønsker vi at din lege skal fylle i et helseskjema på dine vegne. Dette vil gjerne vår narkoselege se på for å sikre optimal behandling i narkose.

Tannlege Trondsen

Med samarbeid og kvalitet kan vi bidra til god tannhelse og god pasientøkonomi - på lang sikt.