En bro er en kunstig tann som erstatter en eller flere manglende tenner. En bro bygges og stiftes på dine nabotenner og vil da fungerer som et mellomledd. Broes settes på de preparerte nabotenner på hver side av den kunstige tannen, så det blir dannet en sammensetning mellom tennene.

Når en eller flere av tenene mangler, er det lurt å få en bro til å erstatte de manglende tenner, hvis nabotennene er sunne. Brobehandlingen er med på å stabilisere tannsettet mot at tennene flytter seg og forhindrer et svekket bitt.

Leave a reply