Skader på tenner og i ansiktet utgjør over halvparten av skadene på trampoline. Like mange jenter som gutter blir skadet.

I fjor ble 130-140 barn så skadet på trampoline at ulykkesforsikring ble benyttet, viser anslag fra If Skadeforsikring. Nesten seks av ti fikk skader på tenner eller i ansiktet.
– Den typiske skaden skjer ved at flere hopper på trampolinen samtidig og en albue eller et kne treffer noen i munnen, sier rådgivende lege Marit Krohg i If Skadeforsikring.

Kjønnsbalanse
Én av de 34 skadene If registrerte i fjor kunne karakteriseres som alvorlig, 16 som middels alvorlige, og 17 som lite alvorlige.
– Det hoppes på trampoline i nesten annenhver hage sommeren gjennom. Sånn sett er antall skader tross alt veldig lavt. Det er mange flere som skader seg på sykkel. Så oppfordringen er å hoppe i vei, men å ta hensyn, sier Krohg.

Skader på skulder, arm eller hånd er nest mest utbredt på trampoline, men er mye sjeldnere enn tannskader.
– Mest oppsiktsvekkende ved skadetallene er at det er like mange jenter som gutter som skader seg. Trampoline er like mye jentenes arena som guttenes, om ikke mer, sier If-legen.

86-åring i lufta
Norges største trampolineselger anslår at det befinner seg 120 000-130 000 trampoliner i norske hager. Salget har stabilisert seg på rundt det halve av hva det var da trenden tok av for fullt rundt årtusenskiftet.

– Det er slett ikke bare unger som hopper. Den eldste vi har solgt trampoline til var 86 år, sier daglig leder Kurt Chetkowski i JumpKing. Også han fraråder å stigmatisere trampolinene.

– Etter at det ble vanlig å ha nett rundt trampolinene, er det blitt færre ulykker. Og ingenting er bedre balanse- og koordinasjonstrening enn å hoppe på trampoline. Du ser unger huske opp og ned så fort de har lært seg å stå. Siden hoppes det i sofaer og senger, sier Chetkowski.

Ditt ansvar
Anskaffelse av trampoline medfører et visst ansvar. Du kan bli erstatningspliktig dersom skader oppstår fordi trampolinen er dårlig vedlikeholdt, dårlig sikret eller feilmontert. Om det er naboens unger, som kanskje ikke en gang spurte om lov til å hoppe, spiller liten rolle.

VIKTIG Å HUSKE PÅ:

¤ Sørg for at trampolinematten står vannrett.

¤ Monter sikkerhetsnett. Nettet skal være på innsiden av den polstrete kanten.

¤ Jo større en trampoline er, desto tryggere er den.

¤ Sørg for at ingenting ligger under trampolinen. Gjerder, vegger eller møbler bør befinne seg minst to meter unna.

¤ Ha et mykt dekke i to meters bredde rundt trampolinen, for eksempel gress eller barkfliser.

¤ Bruk god polstring på ramme og på fjærene. Ofte er det de som gir størst skader.

Leave a reply