BRO

En bro er flere kroner som henger sammen. En bro lages når man mangler en eller flere tenner og det forutsetter at nabotennene på hver side av tannluken er sterke nok. Ofte vil da disse tennene samtidig få svært god behandling og økt levetid.

Dersom du mangler en eller flere tenner og ønsker å erstatte disse, kan løsningen være en bro. En bro i munnen, fungerer slik at man lager tannerstatninger for de manglende tennene, og fester disse i friske tenner på hver side. De friske tennene må først slipes til av tannlegen, slik at de skaper godt feste for broen.

Hva koster en bro?

Hvor mange tenner skal broen erstatte, og hvor godt er festet?

Prisen på en bro vil avhenge av bl.a. hvor mange tenner den skal erstatte. Den minste broen som erstatter en tann, vil bestå av tannerstatning for tre tenner, da den må lages slik at du får «kroner» på tennene på begge sider. Dette er derfor en tre-ledds bro. Skal du erstatte to tenner du har mistet, vil det bli en fire-ledds bro.

Tannlege Trondsen

Med samarbeid og kvalitet kan vi bidra til god tannhelse og god pasientøkonomi - på lang sikt.